REGULAMIN


Przeglądu Zespołów Cloud9 Festival 2018


1. Organizator
Przegląd organizowany jest w ramach Cloud9 Festival w Środzie Wielkopolskiej. Organizatorem festiwalu jest stowarzyszenie Fabryka Kurzu.

2. Czas i miejsce przeglądu
Przegląd odbędzie się 17 sierpnia 2018 roku na terenie Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej.
Ośrodek Kultury
ul. 20-go Października 30
63-000 Środa Wlkp.

3. Cele przeglądu
Celem przeglądu jest popularyzacja i promocja zespołów polskich lub zagranicznych, bez względu na prezentowany gatunek muzyczny. Przegląd ma charakter konkursu, a jego laureat otrzyma m.in. prawo do występu podczas koncertu głównego Cloud9 Festival, który odbędzie się 18 sierpnia 2018 roku w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej.

4. Warunki uczestnictwa
Uczestnikami konkursu mogą być artyści lub zespoły amatorskie, tzn. takie, które nie mają na swoim koncie płyty wydanej przez wytwórnię fonograficzną.

5. Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać minimum 3 autorskie kompozycje, nazwę i biografię grupy, a także adres kontaktowy.
Zgłoszenia należy wysłać do dnia 4 sierpnia 2018 roku na adres mailowy szymon@cloud9festival.pl. Aplikujący otrzyma wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia na Przegląd Zespołów Cloud9 Festival 2018.

6. Zakwalifikowanie do przeglądu
Przesłuchań dokona komisja powołana przez organizatora festiwalu. Podstawą zakwalifikowania się zespołu do konkursu będzie poziom artystyczny nadesłanych nagrań.
Do przeglądu zakwalifikowane zostaną cztery zespoły. Decyzja jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania.
Decyzję o zakwalifikowaniu się zespołu do przeglądu organizator podejmie do dnia 6 sierpnia 2018 roku i poinformuje o tym pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, a także na stronie internetowej www.cloud9festival.pl/ oraz www.facebook.com/cloud9fest.

7. Przebieg przeglądu
Przegląd odbędzie się w piątek 17 sierpnia 2018 roku o godz. 13:00 na terenie Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej. Każdy z zakwalifikowanych zespołów zaprezentuje materiał przed jury i publicznością. Czas trwania występu to 30 minut.
Trzyosobowe jury, powołane przez organizatora, wyłoni laureata przeglądu. Decyzje Jury są ostateczne.
Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia.

8. Jury
W skład jury Przeglądu Zespołów Cloud9 Festival 2018, powołanego przez organizatora festiwalu, wejdą:
- Jurek Hippmann – HPG Promotion Group
- Maciej Madejski – Sideways Booking & Promotion / Radio Afera
- Mariusz Kwaśniewski – redaktor muzyczny

9. Nagrody
Po zakończeniu przeglądu, jury rozdysponuje pomiędzy zespołami następujące nagrody:
- występ podczas koncertu głównego Cloud9 Festival 2018 w dniu 18 sierpnia (support Kasi Kowalskiej)
- występ podczas SlotArt Festival 2019
- współpraca koncertowa z HPG Promotion Group
- występ live w „Koncertowym Studio” Radia Afera

10. Kwestie organizacyjne
Zespoły zobowiązane są do pojawienia się w miejscu przeglądu, tj. na terenie Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20-go Października 30, 63-000 Środa Wlkp. przed godziną 12:30, gdy nastąpi losowanie kolejności występu. Spóźnienie równoznaczne jest z dyskwalifikacją z przeglądu.
Organizator zapewnia uczestnikom przeglądu ciepły posiłek. Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów, ale oferuje pomoc w ich odnalezieniu i rezerwacji.
Organizator nie zapewnia back-linu, zapewnia wyłącznie zestaw perkusyjny. Uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą wzmacniacze gitarowe oraz instrumenty.
Zespół jest zobowiązany zapewnić własną stopę, talerze i werbel na swój występ. Organizator zapewnia pomoc techniczną i akustyczną. Zespół ma na swój występ 30 minut liczone od wejścia na scenę do zejścia wraz zainstalowaniem sprzętu.
Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatora przeglądu Szymona Hameli, pisząc na adres e-mail: szymon@cloud9festival.pl.

11. Postanowienia ogólne
Uczestnicy Przeglądu Zespołów Cloud9 Festival 2018 wyrażają zgodę na rejestrację ich twórczości oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji festiwalu.
Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator oraz zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

Dyrektor Festiwalu